27 terms

Time Unit 9

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

wisdom
tarkus
trace
jäg, rada; jälitama
generation
põlvkond, generatsioon
face
tahk
value
väärtus
dimension
mõõde,dimensioon
validate
valideerima, õigust kinnitama
top up a card
kaardi peale raha juurde laadima
copy
eksemplar; koopia; kopeerima
marvel at
imetlema midagi
assemble
kogunema; kokku koguma
assembly
kogunemine
exhibit
eksponaat, eksponeerima
neighbouring
naabruses asuv
discovery
avastus
tin
plekkpurk, konserv; tina
container
mahuti, konteiner
artefact
artefakt, ajaloolise väärtusega ese
manuscript
käsikiri
wide-ranging
laiaulatuslik
response
vastus, reageering
radioactive
radioaktiivne
cookie
küpsis
cure
ravi, rohi; ravima
firm
firma
deputy
asetäitja
deputy headteacher
direktori asetäitja