19 terms

Vocabulary pp. 116-117

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

family tree
drzewo genealogiczne
chess
szachy
every time
za każdym razem
married to (somebody)
żonaty z, zamężna z (kimś)
noisy
hałaśliwy
granny
babcia, babunia
grow up
dorastać
great-grandmother
prababcia
musical
muzykalny
send
wysyłać
hold
trzymać
carefully
ostrożnie
loud
głośny
quiet
cichy
wonderful
cudowny, wspaniały
past
przeszłość
write down
zapisać
correct
poprawny, właściwy
make mistakes
robić błędy