15 terms

Vocabulary pp. 118-119

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

belong to
należeć do
not mind
nie mieć nic przeciwko
triple
potrójny
bunk bed
łóżko piętrowe
together
razem, wspólnie
get ready for
przygotować (się) do
nearly/almost
niemal, prawie
loaf (pl. loaves)
bochenek
instead
zamiast
seat
siedzenie, miejsce
quite
całkiem
especially
zwłaszcza, szczególnie
rest
odpoczywać
look after
zadbać o, opiekować się (kimś)
suppose
przypuszczać, sądzić
OTHER SETS BY THIS CREATOR