74 terms

Irregular verbs p. 163

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

was/were
be - być
became
become - stać się
began
begin - zacząć
broke
break - złamać, zepsuć
brought
bring - przynieść
built
build - budować
burnt
burn - spalić
bought
buy - kupić
caught
catch - złapać
chose
choose - wybrać
came
come - przyjść
cost
cost - kosztować
cut
cut - ciąć, skaleczyć
did
do - robić
drew
draw - rysować
dreamt
dream - śnić, marzyć
drank
drink - pić
drove
drive - prowadzić samochód
ate
eat - jeść
fell
fall - upaść, spaść
felt
feel - czuć (się)
found
find - znaleźć
flew
fly - lecieć (samolotem)
forgot
forget - zapomnieć
got
get - dostać
gave
give - dać
went
go - iść
grew
grow - rosnąć
had
have - mieć
heard
hear - słyszeć
hit
hit - uderzyć
held
hold - trzymać
hurt
hurt - zranić, boleć
kept
keep - trzymać
knew
know - wiedzieć, znać
learnt
learn - nauczyć się
left
leave - odejść, wyjść, opuścić
lent
lend - pożyczyć komuś
lay
lie - leżeć
lost
lose - zgubić, stracić
made
make - zrobić
meant
mean - znaczyć
met
meet - spotkać, poznać
paid
pay - płacić
put
put - położyć
read
read - czytać
rode
ride - jechać (rowerem)
rang
ring - dzwonić
ran
run - biec
said
say - powiedzieć
saw
see - widzieć
sold
sell - sprzedać
sent
send - wysłać
showed
show - pokazać
shut
shut - zamknąć, zatrzasnąć
sang
sing - śpiewać
sat
sit - siedzieć
slept
sleep - spać
spoke
speak - mówić
spelt
spell - przeliterować
spent
spend - spędzić, wydać
stood
stand - stać
stole
steal - ukraść
swam
swim - pływać
took
take - wziąć
taught
teach - nauczać
told
tell - powiedzieć
thought
think - myśleć
threw
throw - rzucić
understood
understand - rozumieć
woke
wake - budzić
wore
wear - nosić, być ubranym w
won
win - wygrać
wrote
write - pisać