10 terms

sentiments (känslor) et donner son avis (åsikter

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

je pense que
jag tycker att
je suis triste
jag är ledsen
j'ai peur de/que
jag är rädd för/att
je suis fatigué(e)
Jag är trött
je suis content(e)
jag är glad
je boude
jag surar
je suis fâché(e)
jag är arg
je suis heureux/heureuse
jag är lycklig
je suis timide
jag är blyg
je suis amoureux/amoureuse
jag är kär