Katotohanan at Opinyon

Katotohanan at Opnyon
STUDY
PLAY
Katotohanan
Ang ___________ ay ang mga pangyayaring may batayan o tiyak.
Opinyon
Ang _______ ay pala - palagay lamang isa o ilang mga tao.
Katotohanan
Ang Pilipino ay mamamayan ng Pilipinas.
Opinyon
Ang Pilipino ay ang pinakamasipag na manggagawa sa buong mundo.
Katotohanan
Ang Pilipinas ang bansa ng mga Piliipino.
Opinyon
May Salamin para sa mata at para sa mukha.
Katotohanan
Mas masarap ang mangga kaysa sa saging.
Opinyon
Si Rhea ang pinakamagandang dalaga sa aming barangay.
Katotohanan
Ang Sampaguita ay ang pambansamg bulaklak ng Pilipinas.
Opinyon
Pinakamabangong sabon ay Rove.
Katotohanan
Kulot ang buhok at maitim ang balat ng ita.
Opinyon
Si Mommy ang pinakamasapag sa lahat ng ina.
Katotohanan
Mayaman sa vitamin C ang Dalandan at Kamatis.
Katotohanan
Ang Kalendaryo ay nagsisimula sa Enero at nagtatapos sa Disyembre.