Matematik åk 7-9: Tal och räknesätt

ental
Click the card to flip 👆
1 / 21
Terms in this set (21)
divisionVad kallas räknesättet?multiplikationVad kallas räknesättet?potensformI vilken "form" är detta tal skrivet?exponentVad kallas siffran 5 i detta tal?basVad kallas siffran 2 i detta tal?deciprefix för tiondelcentiprefix för hundradelmilliprefix för tusendelmikroprefix för miljondelnanoprefix för miljarddelkvadratrotenVad kallas det som räknas ut på bilden?