De Sprong - Verba met vaste preposities 3 Vraagzinnen

Waarop ben je zo boos?
Waar ben je zo boos op?
Click the card to flip 👆
1 / 15
Terms in this set (15)
Op wie zijn ze dol?Ze kennen elkaar al heel lang. Ze zijn nog steeds dol ... elkaar. (...?)Waarmee ben je het eens? Waar ben je het mee eens?Ja, dat is een goed voorstel van je! Ik ben het er.... eens. (Waar.. ......?) Waar ......?)Met wie ben je het eens?Ja, zij heeft gelijk. Ik ben het ... haar eens. (....?)Waaraan erger je je? Waar erger je je aan?Ik kan niet tegen dat constante gepraat in de stiltecoupé in de trein. Ik erger me eraan. (= I can't stand it) (Waar.. ......?) Waar ......?)Aan wie ergeren automobilisten zich?In het verkeer worden mensen gauw agressief. Automobilisten ergeren zich ... andere weggebruikers. (....?)