10 terms

Monikulttuurisuussanastoa

Vaikeita käsitteitä selitettynä
STUDY
PLAY
muukalainen
1. vieras-, ulkomaalainen, vieraan kansan jäsen
2. vierasperäinen, -voittoinen, vieras, outo
3. (kansallisuus) ulkomaalainen
4. tämän sivilisaation ulkopuolinen hahmo
siirtolainen
on henkilö, joka on vapaaehtoisesti muuttanut asumaan toiseen maahan
pakolainen
on rotunsa, uskontonsa tai mielipiteidensä vuoksi vainoa peläten vieraaseen maahan paennut henkilö
turvapaikanhakija
on henkilö, joka pyytää suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta maasta
maahanmuuttaja
on henkilö, joka on muuttanut maasta toiseen
suomalainen
1. Suomeen kuuluva, Suomesta kotoisin tai lähtöisin oleva
2. Suomen asukkaille tai oloille ominainen
3. kansallisuudeltaan Suomen väestöön kuuluva Suomen kansalainen
4. suomenkielinen
etninen
1. kansaa, rotua tai heimoa koskeva, kansallinen
2. alkuperänsä, uskontonsa tai kielensä perusteella muusta väestöstä erottuva ryhmä
3. kansallinen, kansatieteellinen, kansaa, heimoa tai rotua koskeva
4. muiden kuin länsimaiden kulttuurin liittyvä
ulkomaalainen
vieraan valtion kansalainen, vierasmaalainen, myös suomalainen, joka on muuttanut ulkomaille
rasismi
rotusyrjintä -sorto -kiihko(ilu)
antisemitismi
juutalaisvastaisuus

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.