Med andre ord: verb som kan erstatte å ha (fra Aka-listen)

Terms in this set (179)

;