Med andre ord: Verb som kan erstatte å være (fra Aka-listen)

Terms in this set (174)

;