Irish

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Ar an drochuair
Unfortunately
Cine Daonna
the human race
claonadh
tendency
comhaontú
agreement
Éadóchas
Despair
Fuilteach
bloody
Nimh san fheoil
hatred
breac le
full of
Ciníocha
races
cogadh cathartha
Civil War
Dearg-ghráin
intense hatred
Easaontas
disagreement
an Meánoirthear
Middle East
An tSiria
Syria
Bagrach
threatening
Caochta ar meisce
blind drunk
cruálach
cruel
Foréigean scine
knife crime
marfach
fatal
súgach
merry
Brúidiúil
brutal
coitianta
common
Fo-chomhfhiosach
subconscious
manglam
mixture
nimhneach
vicious
Taithí
experience