Try the fastest way to create flashcards

『できる1』第5課

5.0 (2 reviews)
Get a hint
holnapután
Click the card to flip 👆
1 / 84
1 / 84

Students also viewed

Terms in this set (84)
holnapután
(bizonytalanságot kifejező szó)
ötödike, öt nap (időtartam)
mindig
tegnapelőtt
alkalommal, -szor, -szer, -ször
~ hónap (időtartam)