14 terms

Engelsk grammatik: Oregelbunden plural

Lär in och träna på de substantiv som har oregelbunden plural. (För regler och fler exempel måste du titta i din övningsbok. I Good Stuff B finns det på s. 96-97.)
STUDY
PLAY
many men
många män
one woman
en kvinna
two women
två kvinnor
one child
ett barn
three children
tre barn
many feet
många fötter
one tooth
en tand
twenty teeth
tjugo tänder
one sheep
ett får
many sheep
många får
one mouse
en mus
four mice
fyra möss
one foot
en fot
one man
en man
OTHER SETS BY THIS CREATOR