30 terms

Frans G-F

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

quelques
enkele
distinguer
onderscheiden
mettre à mal
ondermijnen/aantasten
confirmer
bevestigen
le métier
het beroep
un/une élève
een leerling
montrer
laten zien
redoubler une classe
blijven zitten
limiter
beperken
rêver de
dromen van
selon
volgens
la joie
de vreugde
le pote
de vriend
davantage
meer
il s'agit de
het gaat over
tandis que
terwijl
se retirer de
zich terugtrekken van
rare
zeldzaam
avoir besoin de
nodig hebben
une attente
een verwachting
à la fois
tegelijk/tegelijkertijd
têtu/e
koppig
attendre
wachten/verwachten
une approche
een benadering
le goût
de smaak
surtout
vooral
dépenser
uitgeven
plutôt
eerder
autant
evenveel
compter
tellen