30 terms

Frans le bénévolat

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

une association
een vereniging
accueillir
ontvangen
le bénévole
de vrijwilliger
à partir de
vanaf
l'accord
de toestemming
une tâche
een taak
un château
een kasteel
l'environnement
het milieu
l'étranger
het buitenland
pendant
tijdens
choisir
kiezen
s'engager
beginnen/zich verbinden
pourtant
toch
ne ... que
slechts/alleen maar
avoir envie de
zin hebben om
utile
nuttig
un défi
een uitdaging
partager
(ver)delen
disponible
beschikbaar
développer
ontwikkelen
exigeant
veeleisend
donner des cours
lessen geven
servir des repas
maaltijden serveren
un enrichissement
een verrijking
une formation
een opleiding
démontrer
aantonen
se débrouiller
zich redden
supportable
draaglijk
une lutte
een strijd
quotidien
dagelijks