30 terms

Frans accro aux jeux vidéo

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

mettre en danger
in gevaar brengen
souffrir
lijden
presque
bijna
bannir
verbannen
un témoignage
een getuigenis
aggraver
verergeren
au cours de
in de loop van
une obligation
een verplichting
rater
missen
du jour au lendemain
van de ene op de andere dag
pleurer
huilen
consacrer à
wijden aan
parfois
soms
se coucher
gaan slapen
un frein
een rem
lorsque
toen
l'enfer
de hel
quitter
verlaten
à peine
nauwelijks
jurer
zweren
le chômage
de werkloosheid
une fuite
een vlucht
surtout
vooral
convaincre
overtuigen
avoir tort
ongelijk hebben
se divertir
zich vermaken
de plus en plus
meer en meer
avouer
bekennen
les jeux vidéo
computerspelletjes
accro à
verslaafd aan