40 terms

Exam PP book

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

customer
klient
in 15 minutes
za 15 minut
Do you mind?
czy masz coś przeciwko
weather
pogoda
allow
pozwalać
try on
przymierzyć
changing room
przymierzalnia
flight
lot, przelot
delayed
opóźniony
due to
z powodu
far, further, the furthest
daleko, dalej, najdalej
skiing
jazda na nartach
spoil
zepsuć
vaccination
szczepienie
available
dostępny
appointment
umówione spotkanie
advice
rada
leaflet
ulotka
remove
usuwać
litter
śmieci
contain
zawierać
warning
ostrzeżenie
although
mimo że
anyway
w każdym razie, tak czy inaczej
describe
opisywać
recipe
przepis
begin
zaczynać
mysterious
tajemniczy
suitable
odpowiedni
require
wymagać
receive
otrzymać
ironing
prasowanie
generous
hojny
member
członek
join
dołączyć
salary
wynagrodzenie
wooden
drewniany
wire
drut, przewód
caring
opiekuńczy
reliable
godny zaufania