74 terms

Słówka na ang 13

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

admit
przyznać się
ask someone to lunch
zaprosić kogoś na lunch
alike
podobny
physically
fizycznie
accomplish
ukończyć
lose consciousness
stracić przytomność
plenty of
dużo
forbidden
zakazany
in addition to
w dodatku do
carefully
starannie, ostrożnie
carefull
ostrożny
collapse
zawalić się
type
pisać na klawiaturze
arrival
przyjazd, przylot
departure
odjazd, odlot
fund out
dowiedzieć się
dish
danie
ingredients
składniki potraw
confession
wyznanie, spowiedź
oppose
sprzeciwiać się
reside
mieszkać
convince
przekonać
arrangement
ustalenie
sensible
rozsądny
sensitive
wrażliwy
acquaintance
znajomy
criticism
krytyka
fright
strach
stage fright
trema
so that he could
żeby mógł
so that i went
żebym poszła
burglar
włamywacz
encourage
zachęcać
give up smoking
rzucić palenie
argument
kłótnia
fight
walka
temporary
tymczasowy
artifical
sztuczny
forged
sfałszowany
confidential
poufny
on behalf of someone
w imieniu kogoś
scissors
nożyczki
blunt
tępy
equal
równy
house-warming party
parapetówka
rather
raczej
call for
wezwać na
job interview
rozmowa kwalifikacyjna
riot
zamieszki
Red Riding Hood
Czerwony Kapturek
swallow
połykać
be entitled to
mieć prawo do, być uprawnionym do
stand
znieść coś
ought to
powinno się
feel like doing sth
mieć ochotę na coś
can afford
móc sobie pozwolić
accept
przyjmować
bilingual
dwujęzyczny
investigate
prowadzić dochodzenie
investigation
śledztwo, dochodzenie
although
chociaż
commit
popełnić
crime
zbrodnia
guilty
winny
hire
wynająć
intriguing
intrygujący
historical background
tło historyczne
high society
wyższe sfery
scare
straszyć
scared
wystraszony
invested in
zainwestowany
copy
kopiować
paste
wkleić
baptise
ochrzcić