56 terms

Słówka na ang 14

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

handsome income
pokaźny dochód
false/artificial teeth
sztuczne zęby
contaminate
zanieczyszczać
ransom
okup
hit it off
świetnie się rozumieć
pitfall
pułapka
skid
wpaść w poślizg
bumpy ride
wyboista jazda
disbelief
niedowierzanie
worthless
bezwartościowy
durable
trwały
excess
nadmiar
take after sb
być podobnym do kogoś
make someone do sth
kazać komuś coś zrobić
pier
molo
deteriorate
pogarszać się
prawn
krewetka
edible
jadalny
basketball court
boisko do koszykówki
infuriate
rozwścieczyć
inseparable
nierozłączny
bravery
odwaga
substantially
znacznie
infuential
wywierający wpływ
lengthy
przydługi
inquiry
zapytanie, dochodzenie
parish
parafia
to be taken aback
być zaskoczonym
to be used to +ing
być przyzwyczajonym do
tasteless
bez smaku
forbid the consumption
zakazywać spożywania
manage
zdołać
whereas
podczas gdy
have got somebody to do sth
zlecić komuś zadanie
so as not to
po to, żeby nie
it was the first time I had ever
to był pierwszy raz gdy coś
lead
ołów
dump
wysypisko
put sb up
przenocować kogoś
dish up
podać do stołu
put down a deposit
wpłacić zaliczkę
dip into
przeglądać, sięgnąć
settle up
uregulować rachunek
get over
przeboleć
willingness
chęć
arise
powstać
haggle
targować się
advisable
wskazany
incredibly
niewiarygodnie
accuracy
dokładność
handy
wygodny,poręczny
exception
wyjątek
acceptation
akceptacja
permission
pozwolenie
accustomed to
przyzwyczajony do
as though
jak gdyby