62 terms

Gesundheit und Krankheit 1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

müde
zmęczony
fettreich
wysokotłuszczowy
fettarm
niskotłuszczowy
mager
chudy, bez tłuszczu
gesund
zdrowy
sich ernähren
odżywiać się
sich wenig bewegen
mało się ruszać
zu sich nehmen
spożywać
leben
żyć
jeden Tag
każdego dnia
die Wohnung lüften
wietrzyć mieszkanie
saubere Unterwäsche
czysta bielizna
sauber
czysty
lüften
wietrzyć
anziehen
ubierać
Drogen nehmen
brać narkotyki
Drogen
narkotyki
leiden an
cierpieć na coś
an Medikamentensucht leiden
cierpieć na lekomanię
in die Hände niesen
kichać w dłonie
niesen
kichać
mindestens
przynajmniej, co najmniej
sich impfen lassen
szczepić się
die Impfung
szczepionka
einnehmen
zażywać
er nimmt keine Medikamente ein
on nie zażywa leków
sich fühlen
czuć się
spüren
odczuwać
fehlen
dolegać, brakować
was ist los
Co się dzieje?
einen Termin ausmachen
ustalić termin
krankschreiben
wystawiać zwolnienie lekarskie
sich den Knöchel verstauchen
skręcić sobie kostkę
während
podczas
erkältet
przeziębiony
verschreiben
przepisywać
zwischen
pomiędzy
sprechen über
rozmawiać o
zuhören
przysłuchiwać się
häufig
często
nicht genung
niewystarczająco
die Bewegung
ruch
sich verletzen
zranić się
die Wunde
rana
die Schnittwunde
rana cięta
der Sportunfall
wypadek sportowy
bei Sportunfällen
w wypadkach sportowych
sich etwas brechen (gebrochen)
złamać sobie coś
direkt
bezpośredni
schlechte Luft
zanieczyszczone powietrze
die Luft
powietrze
anfassen
dotykać
lachen
śmiać się
tragen
nosić
drücken
naciskać
schneiden
kroić, ciąć
zumachen
zamykać
küssen
całować
zeigen
pokazywać
riechen
wąchać, pachnieć
duften
pachnieć
atmen
oddychać