Egypt

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

to provide -d, -d
ellát vmivel, biztosít
Nile
Nílus
to receive -d, -d
kap
rainfall
esőzés
moisture
nedvesség
racial diversity
faji sokféleség
reservoir
víztározó
Upper Egypt
Felső-Egyiptom
Lower Egypt
Alsó-Egyiptom
dynasty
uralkodó család, dinasztia
to hold power, held, held
hatalmon marad
to overthrow, overthrew, overthrown
megdönti a hatalmát
heir
örökös (trónra)
unrest
nyugtalanság, békétlenség
according to
vmi szerint
period
időszak
supreme power
legfőbb hatalom
to be considered
tekint vminek
to possess -ed, -ed
birtokol
to be responsible for
felelős vmiért
aspect
nézőpont, ebben a szövegben: terület
warehouse
raktár
to redistribute -d, -d
újra eloszt
to appoint -ed, -ed
kinevez
to watch over -ed, -ed
felügyel vmit
immense
óriási
tomb
síremlék
solid stone
szilárd, tömör kő
distant
távoli
to challenge -d, -d
megkérdőjelez
province
tartomány
to weaken -ed, -ed
meggyengít
to regain -ed, -ed
újra megszerez
expansion
terjeszkedés
to pay tribute, paid, paid
hadisarcot fizetni
worship
imádat
to oppose -d, -d
ellenez
Sea Peoples
tengeri népek
raider
behatoló
Asia Minor
Kis-Ázsia
Aegean Sea
Égei-tenger
to come under the rule of...
vki hatalma alá kerül
conquest
hódítás