ANIMALS - SOUTHERN AFRICA

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Agama
agáma
African bush elephant
afrikai elefánt
Aldabra giant tortoise
aldabrai óriásteknős
Black eagle
kaffersas
Blue peafowl
kék páva
Bontebok
tarka lantszarvúantilop
Bushbuck
Delamere bozótiantilop
Cape buffalo
kafferbivaly
Cape clawless otter
fokföldi tömpeujjú vidra
Cape sugarbird
fokföldi mézevő
Chacma baboon
medvepávián
Common house gecko
ázsiai házigekkó
Common warthog
varacskosdisznó
Coral trout
korallpisztráng
Crab-eating macaque
hosszúfarkú makákó
Dodo
mauritiusi remetegalamb
Duiker
bóbitásantilop
Eland
jávorantilop
Four striped damselfish
nagy poroszhal
Giant African land snail
közönséges achátcsiga
Gold dust day gecko
aranyporos nappaligekkó
Guppy
guppi
Hadada ibis
hadadaíbisz
Hamerkop (Hammerhead stork)
gogó
Helmeted guineafowl
sisakos gyöngytyúk
Jackass pinguin
szamárpingvin
Madagascar hissing cockroach
madagaszkári bütykös/sziszegő csótány
Mangrove heron
mangróvegém
Masked weaver
kaffer szövőpinty
Mauritian flying fox
mauritiusi repülőkutya
Mudskipper
iszapugró géb
Ostrich
strucc
Picassofish
Picasso-hal
Pink pigeon
rózsaszín galamb
Praying mantis
ájtatos manó
Red fody
madagaszkári vörös fodi
Red hartebeest
káma tehénatilop
Red-whiskered bulbul
vörösfülű bülbül
Red-winged starling
rőtszárnyú dalosseregély
Reef bannerfish
zászlós korallhal
Rhinoceros beetle
orrszarvúbogár
Ring-tailed lemur
gyűrűsfarkú maki
Rock hyrax
szirtiborz
Southern double-collared sunbird
kékszalagos nektármadár
Spinner dolphin
trópusi fonódelfin
Springbok
vándorantilop
Stonefish
kőhal
Threadfin butterflyfish
szemfoltos pillangóhal
Vervet monkey
Lalande cerkófmajma
Violet carpenter bee
kék fadongó
White stork
fehér gólya
Yellow-bellied sunbird
ausztrál nektármadár

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.