5 terms

תקשוב - מושגים

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

source
מקור - שולח המידע (אדם או מחשב)
destination
יעד - מקבל המידע (אדם או מחשב)
channel
ערוץ - הדרך שבה המידע עובר מהמקור ליעד.
טיפולוגיה פיזית
מפה המאפשרת לנו לצפות בכלל רכיבי הרשת כגון רכיבי רשת ורכיבי קצה (מחשבים וכו'), כבלים מסוגים שונים, ארונות תקשורת וכו, ולדעת היכן הם ממוקמים פיזית.
bus typology
טיפולוגיית אפיק
טיפולוגיה פיזית מיושנת בה כל המחשבים מחובקים על קו אחד.