Christianity

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

subject
alattvaló
takeover
hatalom átvétel
Gospel
evangélium
to bring up, brought, brought
felnevel
ministry
küldetés
wandering prophet
vándor próféta
to preach -ed, -ed
prédikál
disciple
tanítvány
emphasis
nyomaték, hangsúly
compassion
szánalom, könyörület
to attract -ed, -ed
vonz
enthusiastic
lelkes
miracle
csoda
healing
gyógyulás
Passover
zsidó húsvét
Messiah
messiás
to be accused of
megvádolják vmivel
blasphemy
istenkáromlás
to plot, -ted, -ted
szervezkedik
to be sentenced to death
halálra ítélik
to crucify, -ied, -ied
keresztre feszít
to repent, -ed, -ed
megbán
savior
megváltó
regardless of
tekintet nélkül vmire
to treat -ed, -ed
bán, kezel
crucifixion
keresztre feszítés
apostle
apostol
Christian
keresztény
synagogue
zsinagóga
to convert to, -ed, -ed
átvált vmire (vallásra)
to dedicate one's life to sg. -d, -d
vminek szenteli az életét
to separate, -d, -d
elkülönít
sinful
bűnös
to redeem- ed, -ed
megvált
cross
kereszt
salvation
üdvözítés, megváltás
missionary
misszionárius, hittérítő
Church
egyház
Christianity
kereszténység
to set free, set, set
szabadon enged
to hold to one's faith
kitart a hite mellett
to torture, -d, -d
megkínoz
to execute,-d,-d
kivégez
to be impressed by
lenyűgözve lenni vmi által
heroism
hősiesség
devotion
odaadás
to summon- ed, -ed
összehív
ecumenical council
egyetemes zsinat
Holy Spirit
Szentlélek
Holy Trinity
Szentháromság