71 terms

Nederlands 1 Woorden & Spreekwoorden

STUDY
PLAY
Alternatieven
andere mogelijkheden
Arbeisintensief
waar veel werk aan is
attractiepark
pretpark
conditie
goed in vorm zijn
economisch
zuinig, spaarzaam
evident
duidelijk
exporteert
voert uit
gedecoreerd
kreeg een lintje
geimporteerd
ingevoerd
illegaal
zonder vergunning
instellen
klaarmaken voor gebruik
lozen
laten weglopen in een rivier
schaars
waren er bijna niet
sociale contacten
omgang me anderen
taferelen
gebeurtenissen of situaties
analyseert
onderzoekt, legt uit
detector
apparaat waarmee je dingen die je niet ziet, kunt opspore
dyslexie
woordblindheid
gecompliceerde
ingewikkelde
gemarkeerd
aangegeven
imiteren
nadoen
instinctief
gevoelsmatig
nationaliteit
het deel uitmaken van een bepaald volk
software
programma's en opdrachten voor de computer
symbool
voorwerp dat volgens afspraak een begrip voorstelt
termieten
tropische insecten die op witte mieren lijken
territorium
woongebied van een dier
thema
onderwerp
agressief
ruziezoekend
ambitieus
eerzuchtig
budget te boven
kost mij te veel
collage
verzameling van teksten, of afbeeldingen die ergens opgeplakt zijn
favoriet
meest geliefd
geemancipeerd
gelijkgesteld (aan een man)
klieren
deeltjes van je lichaam die vocht afscheiden
legitimeren
bewijzen dat je bent wie je zegt dat je bent
nonchalante
achteloos, slordig,
object
voorwerp of een onderwerp
pieteit
respect voor andere meningen. eerbied
pronkstuk
iets wat men laat zien om indruk te maken
snooker
engels biljartspel
tredsetter
iemand die aangeeft wat er in de mode is
fanaat
iemand die ergens helemaal gek van is
wat de boer niet kent, dat eet hij niet
hij is bang voor veranderingen
de buikriem aanhalen
zuiniger gaan leven
honger maakt rauwe bonen zoet
als je honger hebt lust je alles
ergens geen kaas van gegeten hebben
ergens geen verstand van hebben
met iets in je maag zitten
iets als een probleem zien
iemand iets in de maag splitsen
iemand met iets opschepen
zijn ogen zijn groter dan zijn maag
hij schept meer op zijn bord dan hij op kan
het is mosterd na de maaltijd
daar heb je nu niets meer aan, dat komt te laat
roet in het eten gooien
iets leuks bederven
met lange tanden eten
ergens geen trek in hebben
in een cirkel ronddraaien
steeds weer bij hetzelfde uitkomen
bij iemand in de krijt staan
iemand iets schuldig zijn
een lijn trekken
op dezelfde manier handelen
iemand aan het lijntje houden
iemand aan de praat houden
ergens een punt achter zetten
er eindelijk voorgoed mee stoppen
de puntjes op de i zetten
iets heel precies afmaken
een streepje voor hebben
iemand overhalen om mee te werken
iemand over de streep trekken
voorgetrokken worden
met het linkerbeen uit het bed stappen
slecht gehumeurd zijn
door merg een been gaan
heel doordringend
op je laatste bene lopen
heel erg uitgeput zijn
hij is een breekbeen zijn
iemand die onhandig is
met twee benen op de grond staan
nuchter - realistisch
een blok aan het been zijn
ergens last van hebben
er loopt bij hem een streekje doore
hij is niet goed wijs
er een vraagteken bij plaatsen
het betwijfelen
kingsize
extra grote
kolonie
groep dieren van een soort die in een bepaald gebied leven