69 terms

Latin Exam Vocab

STUDY
PLAY
arx
arcis, f. citadel
dux
ducis m. leader
equus
-i m. horse
hasta
-ae f. spear
insula
-ae f. island
litus
litoris n. shore
miles
milites m. soldier
orator
oratoris m. orator
sacerdos
sacerdotis m. priest
aliquis
aliquid someone
dies
diei m. day
ferrum
-i n. iron
fides
fidei f. faith
ignis
ignis m. fire
modus
-i m. measure
res
rei f. thing
res publica
rei publicae f. state
spes
spei f. hope
aequus
-a, -um level
felix
felicis lucky
incertus
-a, -umm uncertain
Latinus
-a, -um Latin
medius
-a, -um middle
quondam
formerly
ultra
on the other side of
protinus
immediately
cerno
cernere, crevi, cretum to discern
eripio
-ripere, -ripui, -reptum to snatch away
inquit
he says
tollo
tollere sustuli sublatum to raise
Carthago
Carthaginis f. Carthage
fabula
-ae f. story
imperator
imperatoris m. general
imperium
-ii n. power
perfugim
-i n. refuge
servus
-i m. slave
solacium
-ii n. comfort
vulnus
vulneris n. wound
re
again
ut
just as
postea
afterwards
accipio
-cipere, -cepi, -ceptum to take
excipio
-cipere, -cepi, -ceptum to take out
recipio
-cipere, -cepi, -ceptum to take back
pello
pellere, pepuli, pulsum to strike
expello
-pellere, -puli, -pulsum to drive out
narro
narrare, narravi, narratum to tell
quaero
quaerere, quaesivi, quaesitum to seek
rideo
ridere, risi, risum to laugh
quisquis
quidquid whoever
magnanimus
-a, -um great-hearted
umquam
ever
educo
educare, educavi, educatum to bring up
gaudeo
gaudere gavisus sum to be glad
ostendo
ostendere ostendi ostentum to exhibit
peto
petere petivi petitum to seek
premo
premere pressi pressum to press
opprimo
oprimere oppressi oppressum to supress
verto
vertere verti versum to turn
careo
carere carui caritum to lack
manus
manus f. hand
metus
metus m. fear
odi
odisse to hate
servitus
servitutis f. slavery
causa
causae f. case
finis
finis m. end
gens
gentis f. clan
iubeo
iubere iussi iussum to order
scio
scire scivi scitum to know