Only $35.99/year

Unregelmäßige Verben im Perfekt - czasowniki nieregularne w czasie przeszłym Perfekt