78 terms

CRIME

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

murder
vražda
crime
zločin; trestný čin
offence
přestupek; trestný čin
murderer
vrah
theft
krádež
thief, thieves
zloděj, zloději
steal
ukrást
man slaughter
neúmyslné zabití
rape
znásilnění, znásilnit
rapist
pachatel znásilnění, sexuální násilník
bribery
podplácení
bribe
podplatit, úplatek
burglary
vloupání (do domu)
burglar
domovní lupič
pickpocketing
kapesní krádeže
pickpocket
kapesní zloděj
arson
žhářství
arsonist
žhář
hijacking (a plane, a bus)
únos (letadla, autobusu)
kidnapping
únos osoby
mugging
loupežné přepadení osoby
mugger
pouliční lupič
fraud
podvod, zpronevěra
forgery
padělání, podvrh
embezzlement
zpronevěra, defraudace
libel
pomluva, urážka na cti
trespassing
vniknutí na soukromý pozemek
money laundering
praní špinavých peněz
phishing
podvodné získávání citlivých osobních dat prostřednictvím počítačových aplikací
piracy
porušení autorských práv
insult
urážka, urazit
perjury
křivé svědectví, křivě přísahat
defamation
hanobení/pomluva
blackmailing
vydírání
drunk driving
jízda v opilosti
speeding
jízda nedovolenou rychlostí
shoplifting
krádež v obchodě (během otevírací doby)
shoplifter
zloděj, který krade v obchodě
stalking
pronásledování
domestic violence
domácí nasilí
robbery
ozbrojená loupež
jaywalking
bezohledné přecházení ulice/přecházení na červenou
white collar crime
kriminalita "bílých límečků", hospodářská tresná činnost, trestná činnost spáchaná úředníkem
victim
oběť, poškozený
commit a crime
spáchat trestný čin
prison, jail
vězení
imprison
uvěznit
investigate
vyšetřovat
arrest
zatknout, zatčení
suspect
podezírat; podezřelý
death penalty/capital punishment
trest smrti
abolish
zrušit, odstranit
release
propustit ( např. z vězení)
exclude
vyloučit (např, ze školy), vyřadit
offender
pachatel, obviněný, delikvent
sentence
rozsudek, trest; odsoudit, vynést rozsudek
He was sentenced to death.
Byl odsouzen k smrti.
He was given two-year sentence.
Dostal dva roky vězení.
punishment
trest
punish
potrestat
fine
pokuta, pokutovat
community service
veřejně prospěšné práce
probation
a system by which someone who has committed a crime is not sent to prison, but has to agree not to break the law again and to let a probation officer check their behaviour for a specific period of time (podmíněný trest)
house arrest
domácí vězení
life sentence
doživotní trest
handcuffs
pouta, želízka
suspended sentence
time that someone will have to spend in prison only if they commit another crime within a fixed period (podmíněný rozsudek)
young offender
nezletilý delikvent
young offenders institution
instituce pro nezletilé delikventy
parole
permission for a prisoner to leave prison before the official time if they promise to obey particular rules
He was sentenced to life without parole.
Byl odsouzen na doživotí bez možnosti dřívějšího propuštění.
He's been released on parole.
Propustili ho dříve. (z vězení)
rehabilitate
rehabilitovat, znovu se zapojit do společnosti, reintegrovat
identity theft
krádež osobních údajů, krádež identity
cybercrime
internetový zločin
cyber bullying
kyberšikana
adultery
cizoložství, nevěra
abortion
potrat; umělé přerušení těhotenství
OTHER SETS BY THIS CREATOR

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.