Verb i presens -ar, -er, ir

hablo
Click the card to flip 👆
1 / 24
Terms in this set (24)
coméisni ätercomende äterhablaratt pratacomeratt ätaviviratt bovivojag borvivesdu borvivehan/hon borvivimosvi borvivísni borvivende borhablaratt pratacomeratt ätaviviratt bo