23 terms

#43 - Patrymau

New patterns from Uned 43 of Cwrs Sylfaenol Ceredigion. Discussing ill health (again).
STUDY
PLAY
Sut dych chi'n teimlo?
How do you feel? (chi)
Ydych chi'n well erbyn heddi?
Are you better today? (chi)
Dw i'n well o lawer
I'm much better
Dw i'n diodde o hyd
I'm still suffering
Mae'r ffliw arna i o hyd
I've still got the flu
Dw i'n cael gwaith mynd i gysgu
I'm having trouble going to sleep
Trafod iechyd rhywun arall
Discussing someone else's health
Sut roedd Sandra?
How was Sandra?
Sut roedd y plant?
How were the children?
Roedd hi'n iawn neithiwr
She was fine last night
Buodd hi yn yr ysbyty am wythnos
She was in the hospital for a week
Caeth hi lawdriniaeth
She had surgery
Mae hi'n gweld eisiau bod gartre
She misses being at home
Ro'n nhw yn y gwely
They were in bed
Ro'n nhw wedi cael dolur
They had been injured
Dw i'n gweithio gormod
I work too much
Dw i wedi torri mraich
I've broken my arm
Dw i wedi blino
I'm tired
Mae llygaid sgwâr 'da fi
I've got square eyes
Dylet ti wneud llai
You should do less (ti)
Dylet ti fod wedi edrych
You should have looked (ti)
Dylet ti fod wedi mynd i'r gwely'n gynharach
You should have gone to bed earlier (ti)
Ddylet ti ddim edrych gymaint ar y teledu
You shouldn't watch so much television (ti)
OTHER SETS BY THIS CREATOR