10 terms

#43 - Deialog

The dialogue from Uned 43 of Cwrs Sylfaenol Ceredigion. Ffred and Sandra "enjoy" their holiday.
STUDY
PLAY
Mae mhen i'n dost o hyd
My head still hurts
Rwyt ti wedi bod fel hyn ers dau ddiwrnod
You've been like this for two days
Mae'n flin 'da fi
I'm sorry
Ond mae mola i'n dost hefyd
But my stomach hurts too
Ddylet ti ddim cwyno gymaint
You shouldn't complain so much
Dw i'n cael gwaith mynd i gysgu
I'm having trouble going to sleep
Wyt ti'n bwriadu bod fel hyn trwy'r gwyliau?
Do you intend being like this all through the holidays?
A pheth arall
And another thing
So'r bwyd yn cytuno â fi
The food doesn't agree with me (colloquial)
Oes rhaid i ti gwyno trwy'r amser?
Do you have to complain all the time?
OTHER SETS BY THIS CREATOR