165 terms

82T1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

aircraft
samolot
conductor
konduktor
control space
przestrzeń kontrolna
crew
załoga
cruiser
krążownik
depot
zajezdnia
drill rig
platforma wiertnicza
engine
silnik
floating
unosić się
freight
fracht
goods
dobra
haul
połów
intermodal freight transport
transport intermodalny
locomotive engineer
maszynista
lorry driver
kierowca ciężarówki
safety
bezpieczeństwo
sail
żagiel
skipper
kapitan statku handlowego
stock
asortyment
submerged
zanurzony
trailer
przyczepa
train driver
motorniczy
warehouse
magazyn
wheel
koło
aircraft
samolot
container
kontener
cost-effective
opłacalny
delay
opóźnienie
environmental
środowiskowy
freight
fracht
green initiatives
zielone inicjatywy
haulage
transport
lift
winda
lorry
ciężarówka
maintenance
konserwacja
pollution
zanieczyszczenie
tanker
tankowiec
toxic waste
toksyczne odpady
waterway
...
anchor
kotwica
bitt
pachołek
bowline
cuma dziobowa
bowline hitch
węzeł ratowniczy
bowline knot
węzeł cumowy
cable
kabel
dock
dok
end knot
koniec węzła
eye
oczko
fasten
zapiąć
Franciscan knot
węzeł franciszkański
heave
podniesienie
hitch
supeł
leisure boat
łódź wypoczynkowa
loop
pętla
mooring
cumować
safe linking
bezpieczne łącznie
safety knot
węzeł bezpieczeństwa
sailor
marynarz
Savoy knot
...
silk
jedwab
string
sznur
thread
nić
amendment
poprawka
airfield
lotnisko
beacon code
kod nawigacyjny
call sign
znak wywoławczy
clearance delivery
odprawa celna
cruising altitude
wysokość przelotowa
edge
krawędz
file
folder/dokument
fix
mocowanie
flight date person
data lotu osoby
flight plan
plan lotu
flight progress strip
pasek postępu lotu
gate
stanowisko odpraw
hand over
przekazać
host computer
komputer główny
in a row
pod rząd
landing runway
pas do lądowania
rule
zasada
smooth
gładki
speed acrossground
prędkość na ziemi
surface
powłoka
taxi
taxi
taxiway
postój taksówek
track
tor
true air speed
prawdziwa prędkość w powietrzu
tug
holownik
afloat
na morzu
brittle
kruchy
buoyancy
siła wyporu
cargo
ładunek
crane
dźwig
displacement
przemieszczenie
dry docking
suche dokowanie
fatigue limit
limit zmęczenia
freezing
zamarzanie
heavy weather
brzydka pogoda
hull
łuska
keel
stępka
launching
wodowanie
leeway
dryf
load
ładować
offshore
na morzu
overall lenght
całkowita długość
random
przypadkowy
rate
ocena
seaworthy
zdatny do żeglugi
ship owner
armator
shipyard
stocznia
steamer
parowiec
steel
stal
stern
rufa
storm
burza/sztorm
stroke
traf
thruster
ster strumieniowy
trial
próba
watercraft
jednostka pływająca
wave
fala
airliner
samolot pasażerski
cockpit crew
załoga kokpitu
deflect
ugięcie
drag
opór
flight trial
próba lotnicza
fuselage
kadłub samolotu
hangar
hangar
landing gear
podwozie samolotu
lift
dźwig osobowy
maximum landing weight
maksymalna masa lądowania
maximum takeoff weight
maksymalna masa startowa
maximum zero-fuel weight
masa bez paliwa
pitch
smoła
plane maker
producent samolotu
protrude
wystawać
propeller
śmigło
range, fully loaded
zasięg, w pełni załadowany
rear
tylni
roll
rolka
rounded
zaokrąglony
rudder
ster
tail
ogon
tapered
zwężony
thrust
siła ciągu
tilt
plandeka
turbine
turbina
undercarriage
podwozie samolotu
yaw
schodzić z kursu
airspeed indicator
wskaźnik prędkości lotu
altimeter
wysokościomierz
altitide indicator
wskaźnik wysokości
axle
berth
kuszetka/koja
bunk
koja
coxswain
sternik
enable
włączyć
flight deck
kabina samolotu
heading indicator
wskaźnik kursu
hijacker
porywacz samolotu
rudder
ster
signal box
nastawnia
steam
para
steering wheel
kierownica
throttle
przepustnica
track
tor
turn indicator
kierunkowskaz
OTHER SETS BY THIS CREATOR