16 terms

Seanfhocail

Proverbs/old sayings in Irish
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Tús maith leath na hoibre
A good start is half the work
Ní hé lá na báistí lá na bpáistí
A wet day isn't a child's day
Ní thagann ciall roimh aois
Sense comes with age
Mol an óige agus tiocfaidh sí
Praise youth and it will improve
Filleann an feall ar an bhfeallaire
What goes around comes around
Ní neart go cur le chéile
Only together are we stong
Is fearr an tsláinte ná na táinte
Health is better than wealth
Bíonn gach duine go lách go dtéann bó ina gharraí
Everyone is generous until there's a cow in their yard
Is maith an scáthán súil charad
A friend's eye is a good mirror
Nuair a bhíonn an cat amuigh,bíonn an luch ag rince
When the cat's away,the mouse plays
Cuir síoda ar ghabhar agus is gabhar i gcónaí é
You can put silk on a goat but it's still a goat
Dochtúir na sláinte an codladh
Sleep is a good healer
Níl aon tinteán mar do thinteán féin
There's no place like home
Tóg go bog é & ól tae
Take it easy & drink tea
An rud is annamh is iontach
What's seldom is wonderful
Is maith an scéalaí an aimsir
Time will tell
OTHER SETS BY THIS CREATOR