25 terms

Aardrijkskunde

Aarde edogene en exogene processen
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Aardbeving
de kortdurende trillingen in de aardkorst die ontstaan als gevolg van de ontlading van in de aardkorst opgebouwde spanningen
aardkern
het binnenste deel van de aarde waar warmte ontstaat
aardkorst
de dunne buitenste schil van de aarde die bestaat uit continentale en oceanische korst
aardkorstplaten
delen van de aardkorst die al geheel bewegen ten opzichte van de andere aardkorstplaten
aardmantel
het deel van de aarde waar de aardkorst op drijft
aardverschuiving
los verweringsmateriaal op hellingen dat in beweging komt
basalt
stollingsgesteente dat ontstaat bij vulkaanuitbarstingen
benedenloop
het gedeelte van een rivierloop voordat de rivier in de zee uitmondt
bergstorting
een grote rotsmassa die over een helling naar beneden glijdt
bovenloop
het gedeelte aan het begin van een rivierloop, in de bergen
breuken
gesteente dat onder invloed van rek of druk in de aardkorst breekt
breukgebergte
gebergte dat ontstaat wanneer langs een breuk een deel van de aardkorst wegzakt of een ander deel omhoogkomt
bruinkool
sedimentgesteente dat ontstaat uit samengeperste plantenresten
caldera
grote krater die door een vulkanische explosie is ontstaan
chemische verwering
het oplossen van gesteente door de inwerking van water, zuren en zuurstof
convectiestroming
het systeem van stromingen van gesteente in de mantel
convergente plaatbeweging
de beweging waarbij aardkorstplaten naar elkaar bewegen
delta
nieuw land dat ontstaat op de plaats waarbij aardkorstplaten uit elkaar bewegen
divergente plaatbeweging
de beweging waarbij aardkorstplaten uit elkaar bewegen
duinen
zandophopingen die ontstaan door sedimentatie van de wind
effusieve vulkaan
een vulkaan met een rustig verlopende uitbarsting
endogene processen
processen die van binnen uit op de aardkorst inwerken, zoals aardbevingen, vulkanisme, platentektoniek en gebregtevorming
epiccentrum
de plaats aan de aardoppervlak die direct boven de haard van de aardbeving ligt
exogene processen
processen die van buitenaf op de aardkorst inwerken zoals verwering erosie en sedimentatie
explosieve vulkaan
een vulkaan waarvan de uitbarsting explosief verloopt