23 terms

#44 - Patrymau

New patterns from Uned 44 of Cwrs Sylfaenol Ceredigion. Cario clecs / spreading gossip.
STUDY
PLAY
Maen nhw'n dweud ei bod hi'n ifanc
They say that she's young
Maen nhw'n dweud ei bod hi'n bert
They say that she's pretty
Maen nhw'n dweud ei bod hi ddim yn gall
They say that she's not sensible
Maen nhw'n dweud ei bod hi ddim yn hapus
They say that she's not happy
Er bod Siôn yn hapus, mae e'n dal i boeni
Although Siôn is happy, he still worries
Er ei fod e'n fach, mae e'n dal i redeg yn dda
Although he's small, he still runs well
Er ei fod e'n hen, mae e'n dal i chwarae rygbi
Although he's old, he still plays rugby
Er ei fod e'n briod, mae cariad 'da fe
Although he's married, he's got a lover
Oni bai mod i'n byw yma
If it weren't for the fact that I live here
Oni bai mod i'n gweithio yma
If it weren't for the fact that I work here
Oni bai mod i'n ei nabod e
If it weren't for the fact that I know him
Oni bai mod i'n gwybod yn well
If it weren't for the fact that I know better
Fyddwn i ddim yn credu hynny
I wouldn't believe that
'Swn i ond yn gwybod
If I'd only known
'Sai fe ond yn gwybod
If he'd only known
'Sai hi ond yn gwybod
If she'd only known
'Sech chi ond yn gwybod
If you'd only known (chi)
'Sen nhw ond yn gwybod
If they'd only known
Fyddwn i ddim wedi dweud gair
I wouldn't have said a word
Fyddai fe ddim wedi dweud gair
He wouldn't have said a word
Fyddai hi ddim wedi dweud gair
She wouldn't have said a word
Fyddech chi ddim wedi dweud gair
You wouldn't have said a word (chi)
Fydden nhw ddim wedi dweud gair
They wouldn't have said a word
OTHER SETS BY THIS CREATOR