Επαγγέλματα - Profesiones

Term
1 / 29
ο καθηγητής
Click the card to flip 👆
Terms in this set (29)
ο δάσκαλοςMaestroη δασκάλαMaestraο νοσοκόμοςEnfermeroη νοσοκόμαEnfermeraο σερβιτόροςCamareroη σερβιτόραCamareraο μάγειραςCocineroη μαγείρισσαCocineraο/η δικηγόροςAbogado, abogadaο/η γιατρόςDoctor, doctoraο/η μηχανικόςIngeniero, ingeniera, mecánico, mecánicaο/η δημοσιογράφοςPeriodista, reporteroο/η φαρμακοποιόςFarmacéutico, farmacéuticaο/η ηθοποιόςActor, actrizο/η αρχαιολόγοςArqueólogo, arqueólogaο/η υπάλληλοςEmpleado, empleadaο/η γραμματέαςSecretario, secretariaο/η ταμίαςCajero, cajeraΟ πελάτηςCliente

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.