172 terms

Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Vreemd
Extraño
Vreemd
Extraño
Verschillende
Diferentes
Ik Merkte
Me di cuenta
Slechts
Tan solo
Maakte ze
Les hizo
Herinneringen
Recuerdos
Verteld
Contar
Bereiken
Alcanzar
Ik beloof je
Te prometo
Vriendelijk
Amable
Onvriendelijk
Hostil
Beëindigen
Terminar
Beëindigd
Acabado
Finalizar
Afwerken
In hart en nieren
De corazon
Bepaald
Determinado
Zoals
Así cómo
Totdat
Hasta qué
Voordat
Antes de que
Vriend
Amigo
Vrienden
Amigos
Vriendin
Novia
Ontspannen
Relajarse
In vergelijking met
En comparación con
Megaan
Acompañar
Gewend
Acostumbrado
Aanreken
...
Aanraken
Tocar
Nuchter
Sobrio
Vloeiend
Fluido
Voorbereiden
Prepara
Ochtend
Mañanas
Verliezen
Perdido
verloren
Perdido
Verwarried
Confundido
Eigenlijk
Realmente
Geloven
Creer
Tenzij
A menos que
Ik bedoel
Quiero decir
Ik bedoelde
Me refería a
Beschaamd
Avergonzado
Verwijderen
Borrar
Vergist
Equivocado
Spoelen
Enjuagar
Verdraag
Soportar
Dichtbij
Cerca
Comprender
verstaan
Nodig
Necesario
Verbiteren
Mejorar
Aankomen
Llegar
Volgen
Seguir algo
Uitspreken
Pronunciar
Afwezigheid
Ausencia
Aanwezigheid
Presencia
Traagheid
Inercia
Middelmatig
Mediocre
Samenhangend
Coherente
Daging
Reto
Redelijk
Razonable
Knuffel
Abrazo
Beslissing
Decisión
Ik wens
Deseo
Mijn problem is weg
Mi problema se fue
Rust vinden
Encontrar la paz
Fleurt
Ameno
Wat zie ik
Que veo
Spannerd
Emocionante
Herinner
Recuerda
Gelijk
Igual
Ontspannen
Relajarse
Verleden
Pasado
Eigen
Propio
Voelde
Sentirse
A
...
Alleen
Sólo
Allen
Todo
Ontvangen
Recibir
Ze me ontvagen goed
Ellos me recibieron bien
Ploegen
Equipo
Veranderingen
Cambios
Gesprekken
Conversaciones
Gesprek
Conversación
Roeping
Vocación
Stiller
Silencio
Ontstaan
Surge
Klagen
Quejarse
Ik vraag me af
Me pregunto
Mogelijkheid
Posinilidad
Storen
Molestar
Reageren
Reaccionar
Bestaat
Existen
Evenwichtige
Equilibrado
Genoeg
Suficiente
Blozen
Enrojecer
Ik kom je halen
Yo te recogere
Werkloos
Desempleado
Er een aantal
Hay un número
Zowel voor u als voor me
Tanto para ti como para mi
De Lesgever
El maestro
Verdelen
Dividir
Zowel voor -als voor
Tanto para -como para
Verdelen
Dividir
Beleefd aan
Cortez menté
Verkeerd
Incorrecto
Aanbieden
Ofrecer /solución
Hinderen
Estorbar
Tegelijkertijd
Al mismo tiempo
Potgrond
Arena
Fijn
Feliz
Iedere
Todo
Er was
Hubo
Toegestaan
Permitido
Beperkte
Limitado
Op de -te beschermen
Para - proteger
Ruimte
Espacio
Bewaren
Guardar
Bederfelijk
Pereceder
Soort
Tipo , clase
Die voldoen
Que cumpla
Ik kan me niet schelen
No me importa
Ik volg je niet
No te sigo
Daarom
Por eso
Daarom
Por eso
Tellen
Contar
Mening
Opinión
Overgewicht
Sobrepeso
Bekend
Conocida
Bekendste
Más conocida
Ingrepen
Intervenciones
Ernstig
Seriamente
Bovenste deel
Parte superior
Deel
Parte /pieza
Waardoor
Por lo cual /por lo que / lo cual
Onstaat
Surge / nace
Doorheen
A través de ..
Stapelt
Acumula
Meestal
Mayor mente
Verdoving
Anestesia
Volledige
Completo
Risico
Riesgo
Bovendien
Así mismo / además
Vergroten
Aumentar
Verkleinen
Reducir
Het is zelfs
Es incluso / es todavía /es aún
Simpel
Simple
Principe
Principio
Lijkt het wel
Parece bueno
En in principe lijkt het wel
En un principio parece bueno.
Helaas
Desafortunadamente
Helaas ik wist niet het doen
Desafortunada mente no sabía que hacer
Ongezond
No saludable
Meerdere keren
Muchas veces
In bepaalde
Especialmente
In bepaalde
Particular mente
Ik zweer je
Te juro
Branden
Ardiendo
Verbeteren
Mejorar
Was gelijk
Fue igual
Andersomal revez / viceversa
...
Het niet was
No fue /No era
Vervangen
Sustituir
Onderwerp
Tema
Waarover
La que / cual/el que
Babbel
Charlar
Afgelopen week
Terminar la semana
Hebt meegemaakt
Has experimentado
Samenstellen
Redactar/componer
Verzamelen
Recopilar/reunir/reunir
Samenvatring
Resumen
Aan de hand
En función / en base
Herlees
Releer/vuelva a leer