35 terms

sk-18 en-ro

STUDY
PLAY
obstreperous (2)
zgomotos, neascultător
obtrusive
proeminent în mod neplăcut
obviate
a preveni
occluded (2)
astupat, închis
occlude (2)
a astupa, a închide
odium
scârbă
officious
băgăcios
onerous
împovărător
opprobrious
ruşinos
opprobrium
ruşine
opulent
bogat
opulence
bogăţie
ossify
a osifica
ostensible
aparent
ostentation
pompă
ostentatious
ţipător
ostracism
surghiunire
ostracize
a surghiuni
ostrich
struţ
overhaul (n)
reparaţie
overhaul (v)
a repara
overweening (2)
arogant, exagerat
paean
imn de mulţumire
palate
cerul gurii
palatial
de palat
palliate
a atenua
panegyric (n)
laudă formală
parsimonious
econom
peccadillo
mică greşeală
pellucid (2)
transparent, clar
penchant
înclinaţie
penury
sărăcie
penurious
sărăcăcios
peregrination
călătorie
peremptory
categoric