12 terms

Arnold and the American Dream

STUDY
PLAY
to persecute
å forfølgje
poverty
fattigdom
to achieve
å oppnå
Austrian
austerriksk, frå Austerrike
physically
fysisk
economics
økonomifag
accounting
rekneskap
real estate
fast eigedom
apartment building
leigegard
emotion
kjensle / følelse
to store
å lagre
satisfied
nøgd / tilfreds