Only $2.99/month

Zakażenia górnych dróg oddechowych

Terms in this set (21)

Niektóre bakterie mogą prowadzić do stanu zapalnego w górnych drogach oddechowych bez uprzedniej infekcji wirusowej. W adhezji bakterii do komórek nabłonka biorą udział m. in. rzęski, fimbrie, otoczki, śluz, struktury ściany komórkowej bakterii, białka. Rzęski oraz fimbrie umożliwiają poruszanie się i przyleganie do powierzchni, natomiast otoczki chronią przed fagocytozą i działaniem komórek układu odpornościowego gospodarza. Do bakterii chorobotwórczych posiadających otoczkę należy m.in.: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae. Szczepy bezotoczkowe tych bakterii wykazują znacznie niższą zjadliwość. Do białek sprzyjających adhezji należy m.in. białko F wydzielane przez Streptococcus pyogenes, które wiążąc się z fibronektyną, umożliwia adhezję do śluzówki gardła i okolic migdałków podniebiennych. Możliwości adhezyjne bakterii, a także niszczenie nabłonka dróg oddechowych i hamowanie fagocytozy warunkują ponadto toksyny bakteryjne, m.in. toksyna błonicza (Corynebacterium diphtheriae.), egzotoksyny Ps. aeruginosa, toksyna krztuśca(B. pertussis) oraz różne enzymy zewnątrzkomórkowe (St. aureus, paciorkowce β- hemolizujące).
Niektóre bakterie wykazują zdolność do zmiany antygenowości ich struktur powierzchniowych oraz blokują miejsca wiązania prawidłowych przeciwciał (Str. pyogenes), inne produkują proteazy IgA (Str. pneumoniae, H. influenzae), które uszkadzają przeciwciała, „rozcinając je".
Innym mechanizmem warunkującym kolonizację i zakażenie dróg oddechowych jest zdolność bakterii do wzrostu w postaci biofilmu. Znaczenie tej struktury jest szczególnie istotne w zakażeniu dróg oddechowych powodowanym przez Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis o lokalizacji - migdałki podniebienne, zatoki, ucho środkowe.