42 terms

#46 - Y Ffurf Gyfartal / The Equative Form

Ansoddeiriau o Unedau 1 i 20, wedi'u treiglo ar ôl "mor" - sylwer dydy "llawn" ddim yn treiglo yma (dechrau gyda LL), na "braf" (gair bach od) chwaith.
STUDY
PLAY
mor dda
as good
mor llawn
as full
mor flinedig
as tired
mor enwog
as famous
mor hyfryd
as lovely
mor braf
as fine
mor oer
as cold
mor dwym
as warm
mor niwlog
as foggy
mor wyntog
as windy
mor sych
as dry
mor wlyb
as wet
mor fwyn
as mild
mor neis
as nice
mor ddiflas
as miserable
mor ofnadwy
as terrible
mor brysur
as busy
mor heulog
as sunny
mor stormus
as stormy
mor ysgafn
as light
mor fawr
as big
mor fach
as small
mor newydd
as new
mor barod
as ready
mor feddw
as drunk
mor ddiddorol
as interesting
mor wan
as weak
mor gryf
as strong
mor ddwys
as intensive
mor berffaith
as perfect
mor anodd
as difficult
mor hawdd
as easy
mor gyfoethog
as rich
mor wych
as excellent
mor anobeithiol
as hopeless
mor gynnar
as early
mor rhad
as cheap
mor ddrud
as expensive
mor ddrwg
as bad
mor uchel
as high
mor drwm
as heavy
mor isel
as low
OTHER SETS BY THIS CREATOR