42 terms

#46 - y Cymharol - the Comparative

Using the adjectives from the first 20 units, plus a few irregulars, in the form "yn well", "yn fwy diflas" etc.
STUDY
PLAY
yn well
better
yn llawnach
fuller
yn fwy blinedig
more tired
yn fwy enwog
more famous
yn fwy hyfryd
more lovely
yn brafiach
finer
yn oerach
colder
yn dwymach
warmer
yn fwy niwlog
foggier
yn fwy gwyntog
windier
yn sychach
dryer
yn wlypach
wetter
yn fwynach
milder
yn neisach
nicer
yn fwy diflas
more miserable
yn fwy ofnadwy
more terrible
yn fwy prysur
busier
yn fwy heulog
sunnier
yn fwy stormus
stormier
yn fwy ysgafn
lighter
yn fwy
bigger
yn llai
smaller
yn fwy newydd
newer
yn fwy parod
more ready
yn fwy meddw
more drunk
yn fwy diddorol
more interesting
yn wanach
weaker
yn gryfach
stronger
yn ddwysach
more intensive
yn fwy perffaith
more perfect
yn fwy anodd
more difficult
yn hawddach
easier
yn fwy cyfoethog
richer
yn wychach
more excellent
yn fwy anobeithiol
more hopeless
yn gynharach
earlier
yn rhatach
cheaper
yn ddrutach
more expensive
yn waeth
worse
yn uwch
higher
yn drymach
heavier
yn is
lower
OTHER SETS BY THIS CREATOR