18 terms

chinese lesson 8 pinyin- characters

STUDY
PLAY
jia
zhao pian
照片
yi gong
一共
gou
mao
dang ran
当染
zhen
ke ai
可爱
zuo
liang
hai
zhang
jie jie
姐姐
mei mei
妹妹
da
duoshao
多少
xihuan
喜欢
waiguo
外国