14 terms

История на България

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Хан Аспарух
Създател на българската държава.
681 г.
Създаване на българската държава
Хан Крум
Първи писани закони в България.
855 г.
Създаване на славянската писменост.
865 г.
Покръстване на българите.
Княз Борис
Покръства българите, приема учениците на братята Кирил и Методий.
870 г.
Самостоятелна българска църква.
Цар Симеон
Златен век
Цар Самуил
Последният владетел на Първото българско царство.
1018 г. - 1186 г
България под византийска власт.
1186 г.
Братята Асен и Петър възстановяват българската държава - начало на Второ българско царство.
1205 г.
Войските на цар Калоян пленяват император Балдуин.
1230 г.
Битката при с. Клокотница. Начело на българската държава е цар Иван Асен II.
1396 г.
С падането на Видинското царство, България попада под турско робство.