146 terms

Vocab Chapters 5-8, 9-12

STUDY
PLAY
acer, acris, acre
sharp, fierce, keen
aetas, aetatis f.
age
alius, alia, aliud
another, other
amor, amoris m.
love
animal, animalis n.
animal
ante
before
ars, artis f.
art, skill
celer, celeris, celere
swift, quick, rapid
civis, civis m.
citizen
cognosco, cognoscere, cognovi, cognitum
to know
copia, copiae f.
abunance, supply, troops, forces, supplies
cum
when
curro, currere, cucurri, cursum
to run
dulcis, dulce
sweet
dum
while
exemplar, exemplaris n.
example
felix, felicis
lucky
fortis, fortis, forte
strong
gero, gerere, gessi, gestum
carry on, accomplish
gloria, gloriae f.
glory
gravis
heavy, serious, severe
igitur
therefore
ius, iuris n.
right, law
iuvo, iuvare, iuvi, iutum
to help, aid
littera, litterae f.
letter of alphabet, literature
loca, locorum n.
region
locus, loci m.
place
mare, maris n.
sea
memoria, memoriae f.
memory
mens, mentis f.
mind
mors, mortis f.
death
mox
soon
nam
for
natura, naturae f.
nature
nox, noctis f.
night
nubes, nubis f.
cloud
numquam
never
omnis
every
pars, partis f.
part
post
after
pulcher, pulchra, pulchrum
beautiful
quam
how
qui, quae, quod
who
ratio, rationis f.
reason
remaneo, remanere, remansi, remansum
to remain
senectus, senectutis f.
old age
sententia, sententiae f.
feeling, thought
suus
his own
tam
so
teneo, tenere, tenui, tentum
to hold
traho, trahere, traxi, tractum
to drag
trans
across
tuus
your
urbs, urbis f.
city
via, viae f.
road
virgo, virginis f.
virgin
vis, vis f.
force
ab
away from
ad
toward
ago, agere, egi, actum
to do, drive
animus, animi m.
soul, spirit
annus, anni m.
year
antiquus
old
arma, armorum n.
weapons, arms
audeo, audere, ausus sum
to dare
auxilium, auxilii n.
help
civitas, civitatis f.
state
corpus, corporis n.
body
culpa, culpae f.
fault
cur
why?
debeo, debere, debui, debitum
to ought
deleo, delere, delevi, deletum
to destroy
denique
finally
durus
hard, harsh
ergo
therefore
ex
out of
forma, formae f.
shape, beauty
fugio, fugere, fugi, fugiturus
to flee
Graecus
Greek
hic, haec, hoc
this, these
historia, historiae f.
story, history
homo, hominis m.
man
honor, honoris m.
honor
hora, horae f.
hour
ibi
there
ille
that, those
in
in
incipio, incipere, incepi, inceptum
to begin
insidiae, insidiarum f.
plots, treachery
ipse, ipsa, ipsum
himself, herself, itself
is, ea, id
he, she, it
iste, ista, istud
such
Italia, Italiae
Italy
labor, laboris m.
labor
laus, laudis f.
praise
liber, libera, liberum
free
liber, libri m.
book
longus
long
miser, misera, miserum
misterable
modus, modi m.
model
mos, moris
custom
natio, nationis f.
nation
-ne
?
nimis, nimium
too much
non solum....sed etiam
not only...but also
noster, nostra, nostrum
our
novus
new
nullus
none
numerus m.
number
obtineo, obtinere, obtinui, obtentum
to hold
oculus m.
eye
officium, officii n.
duty, office
pax, pacis f.
peace
perpetuus
perpetual
populus m.
people, nation
possum, posse, potui
to be able
propter
on account of
quod
because
quondam
once
rex, regis m.
king
Roma
Rome
Romanus
Roman
satis
enough
scribo, scribere, scripsi, scriptum
to write
sed
but
semper
always
sine
without
solus
alone
sub
under
supero, superare, superavi, superatum
to overcome
tempestas, tempestatis f.
storm
tempus, temporis n.
time
terra, terrae n.
land
tolero, tolerare, toleravi, toleratum
to tolerate
totus
whole
tum
then
tyrannus m.
tyrant
ubi
when/where
ullus
any
unus
one
verus
true
vester, vestra, vestrum
your
vinco, vincere, vici, victum
to conquer
virtus, virtutis f.
virtue
vitium n.
fault
vivo, vivere, vixi, victum
to live