28 terms

Grammar 6

STUDY
PLAY
I can go to the party.
Ja mogę iść na imprezę.
You can go to the cinema.
Ty możesz iść do kina.
She can go to the park.
Ona może iść do parku.
He can go swimming.
On może iść popływać.
We can go riding a bike.
Możemy iść na rower.
You can play computer game.
Możecie pograć w grę komputerową.
They can play tennis.
Oni mogą pograć w tenisa.
I can't go to the party.
Nie mogę iść na imprezę.
You can't go to the cinema.
Nie możesz iść do kina.
She can't take us to the match tomorrow.
Ona nie może nas zabrać jutro na mecz.
He can't go swimming.
On nie może iść popływać.
We can't go riding a bike.
My nie możemy iść na rower.
You can't play computer game.
Wy nie możecie pograć w grę komputerową.
They can't play tennis.
Oni nie mogą pograć w tenisa.
Can I go to the party? No, you can't.
Czy mogę iść na imprezę? Nie.
Can you go to the cinema? Yes, I can.
Czy możesz iść do kina? Tak.
Can she take us to the match tomorrow? No, she can't.
Czy ona może zabrać nas jutro na mecz? Nie.
Can he go swimming? Yes, he can.
Czy on może iść popływać? Tak.
Can we go riding a bike? No, you can't.
Czy my możemy iść na rower? Nie.
Can you play computer game? Yes, we can.
Czy możecie grać w grę komputerową? Tak.
Can they play table tennis? No, they can't.
Czy oni mogą grać w tenisa stołowego? Nie.
What can I do?
Co ja mogę zrobić?
When can I go?
Kiedy mogę pójść?
Where can I go?
Gdzie mogę pójść?
How can Sophie do it?
Jak Sophie może to zrobić?
When can you have it?
Kiedy możesz to mieć?
Where can we have a party?
Gdzie możemy mieć przyjęcie?
What can Jo and Ben do tomorrow?
Co mogą jutro robić Jo i Ben?