Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

2. podmínková věta - Second Conditional

Get a hint
Kdyby mě napadl býk, utíkal bych pryč.
Click the card to flip 👆
1 / 20
1 / 20
Terms in this set (20)
Kdyby mě napadl býk, utíkal bych pryč.
Kdybys nešel do postele tak pozdě, nebyl bys ráno tak unaven.
Kdybych měla více času, více bych cvičila.
Kdybych byl tebou, tak bych tam nešel.
Nosil bys to, kdybych ti to koupil?