Try the fastest way to create flashcards

Školní Aj 15 - Přímá a nepřímá řeč

Get a hint
Řekl: "Je mi lépe". - Řekl, že je mu lépe.
Click the card to flip 👆
1 / 10
1 / 10
Terms in this set (10)
Řekl: "Je mi lépe". - Řekl, že je mu lépe.
Řekla: "Začíná mi být lépe." - Řekla, že se jí začíná dělat lépe.
Martin řekl: "Nikdy jsem neměl zápal plic." - Martin řekl, že nikdy neměl zápal plic.
Zeptali se, co chceme dělat.
Nevěřil jsem tomu, co doktor říká.
"Jsi nemocný?" - Zeptal se, jestli jsem nemocný.
"Na co čekáš?" - Zeptal se, na co čekám.
"Včera se vrátili." - Řekl, že se včera vrátili.
"Viděl jsem ji tu dva dny předtím." - Řekl, že ji tu viděl dva dny předtím. (2 tvary slovesa v předminulém čase)