Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Památky UNESCO v ČR

Český Krumlov
Click the card to flip 👆
1 / 12
1 / 12
Terms in this set (12)
Český Krumlov
Image: Český Krumlov
Historické centrum Telče
Image: Historické centrum Telče
Žďár nad Sázavou - Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého
Image: Žďár nad Sázavou - Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého
Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci
Image: Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci
Třebíčská židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa
Image: Třebíčská židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.